Coda als verstandige basis om thuis te werken

Coda.io & Thuiswerken

Christiaan Huizer
4 min readSep 7, 2020

--

In voorgaande blogs ging het vooral over hoe je gebruik kan maken van Coda om gegevens te ordenen. Daardoor is een belangrijk aspect onderbelicht gebleven: hoe gebruik je Coda om samen te werken? Dit artikel veronderstelt geen specifieke voorkennis.

In de talloze voorbeelden die Coda deelde de afgelopen maanden ging het veelal over team meetings voor mensen die remote werken in zogenaamde ‘distributed teams’. De dagelijkse stand-up waar veel IT-ers de dag mee beginnen, begint nu ook gemeengoed te worden in andere beroepen. Je eerste klusje op de werkdag is dan te vertellen wat je gisteren gedaan hebt, waar je tegenaan liep en wat je voor vandaag plant. Dit verbetert niet alleen de onderlinge betrokkenheid. Het helpt ook om een project beter op te volgen.

populariteit zoekwoord ‘thuiswerken’ op 7 september 2020 volgens Google Trends

Coda & thuiswerken

Om een stand-up vlotjes te laten verlopen is Coda behulpzaam. Je maakt een overzicht aan waarin de doelen per medewerker worden getoond. Elke van deze doelen heeft een eigenaar en een datum waarop het klaar moet zijn en zo verder. Iets als onderstaande is eenvoudig te bouwen.

Voorbeeld van het opvolgen van taken

Je kunt hierin zover gaan als je wilt. De taken die openstaan voorzien van een reminder via een eenvoudige interne automatisatie, ligt voor de hand.

Eenmaal er een dergelijk overzicht bestaat is het ook mogelijk de gegevens voor deze tabel op te halen uit andere tabellen. Bijvoorbeeld uit een tabel waarin de medewerker zelf de eigen taken en doelstellingen bijhoudt en eens de subtaken volbracht zijn, er automatisch een vinkje komt te staan in de overzichtstabel. De medewerker maakt per taak een pagina en werkt daarin verder. Hiernaast een voorbeeld hoe dat er kan uitzien.

Coda biedt tal van mogelijkheden om slim samen te werken, eerder waar je bent. Je klikt op de icoon van je collega en je ziet waar die in het document aan het werk is. Je vindt vlot gegevens terug door er naar te zoeken vanaf je dashboard. Immers als je Coda veel gebruikt, wil je weleens vergeten in welk doc je wat geschreven of uitgerekend hebt. Het met elkaar in gesprek gaan via een comment functie voorkomt dan weer talloze e-mails etc..

Coda voor thuiswerk, hoe begin je er mee?

Het meest eenvoudige is zelf een doc te openen, wat video’s te bekijken en wat te prutsen. Via de zogenaamde templates aan de rechterkant krijg je kant en klare oplossingen aangeboden die je vlot zelf kan aanpassen en die je een snelle start geven. Neem nu de templates voor ‘remote work’. Die geven je een kader waarbinnen en waarmee je kan werken. En als je nieuwsgierig bent, dan open je de functie logica en kijk je hoe iets opgebouwd is.

Voorbeelden van templates binnen Coda

Coda vervangt de veelheid aan software oplossingen door op één plaats je gegevens te verzamelen en te tonen zoals jij dat makkelijk vindt. Ervaren gebruikers laten er bijvoorbeeld gegevens uit support systemen zoals Jira in binnenlopen die ze al gebruikten of ze bouwen binnen Coda zelf iets om support tickets toe te wijzen en op te volgen. Coda is een veelzijdige en makkelijk te gebruiken software oplossing van zelfstandigen, kleine en grote bedrijven. Hoe het kan werken voor grotere bedrijven wordt hier goed uitgelegd door Phil Farhi, Head of Product Strategy — Pinterest.

Mijn naam is Christiaan Huizer en ik ben eigenaar van Huizer Automatisatie. In mijn rol als bedrijfsadviseur ben ik actief in het midden- en kleinbedrijf in Wallonië, Brussel, Vlaanderen en Nederland. Mijn klanten vragen me vooral om hun bedrijf voordelig te vereenvoudigen en versnellen. Ik maak daarbij gebruik van tools als AirTable, Coda, Zapier, MailJet en PaperForm.

Huizer Automatisatie over het gebruik van Coda voor thuiswerk

--

--

Christiaan Huizer

I use Coda mainly for (HR) planning & (budget) calculations. Follow me to learn how to Coda with numbers. I blog at least once per week.